Xe tải Isuzu Vĩnh Phát 3T49 thùng kín – QHR650 bảo hành 50.000 km

Xe tải Isuzu Vĩnh Phát 3T49 thùng kín - QHR650 bảo hành 50.000 km

Xe tải Isuzu Vĩnh Phát 3T49 thùng kín – QHR650 bảo hành 50.000 km